Disclaimer

Alle op de Stoma Wegwijzer geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin aanvaardt de Stomavereniging geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie. U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze site, noch kan de Stomaverenging verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door de stomawegwijzer.nl verstrekte informatie.

Juistheid en actualiteit van informatie
Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. De Stomavereniging is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt De Stomavereniging geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Lezerstips over onjuiste informatie of onjuist gebruik van de website zijn van harte welkom via info@stomavereniging.nl.

Auteursrecht en eigendom
De Stomaverenging bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de domeinnaam, teksten en illustraties, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Het is dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stomavereniging de informatie van deze website (uitgezonderd de informatie die met bronvermelding voortvloeit uit de PDF op maat) op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Gegevens contactformulier 
Het e-mailadres dat u opgeeft om eigen tips en ervaringen met ons te delen, zal worden geregistreerd in het bestand van de Stomavereniging en kan worden gebruikt om contact op te nemen over de door u ingezonden tip of ervaring. Uw e-mailadres zal nooit naar derden worden verspreid tenzij naar uitvoerende bedrijven die een bewerkersovereenkomst met de Stomavereniging hebben afgesloten en handelen in naam van de Stomavereniging.