Mijn kind gaat naar school: wat moet de juf weten en in voorraad hebben?

Vertel de juf over de stoma, hoe je die verzorgt en wat er mis kan gaan. Leer je kind zo vroeg mogelijk om zelf de stoma te verzorgen. Zorg dat er voldoende materiaal op school ligt en ook een setje reservekleding in geval van lekkage.

Het is verre van vanzelfsprekend dat andere ouders en juffen/meesters de stoma mogen verzorgen op de school. Vaak moet de moeder of vader hiervoor naar school komen, of mee gaan op schoolreis als het kind het nog niet zelf kan. Maak hierover dus goede afspraken met school.


Heb je een tip die je met ons wilt delen?
Laat het ons dan weten!