Wat is normaal gebruik?

De stomaverpleegkundige stelt vast hoeveel plakken en zakken bij jouw situatie passen. De afspraken hierover liggen vast in de Module Stoma Hulpmiddelen. Wettelijk gezien heb je recht op het meest adequaat functionerend hulpmiddel. Jouw persoonlijk normaal gebruik kan in de loop van de tijd veranderen. Zorgverzekeraars gebruiken richtlijnen voor normgebruik, dus wat algemeen gebruikelijk is. De richtlijnen verschillen soms per zorgverzekeraar.

 

Meld je opmerkingen, ervaringen of vragen over stomamateriaal op ons meldpunt.

Heb je een tip die je met ons wilt delen?
Laat het ons dan weten!