Wordt een steunband of steunbroek vergoed?

Steunbandages worden alleen vergoed als er sprake is van een parastomale hernia, ook wel buikwandbreuk of stomabreuk genoemd. Bij alle andere redenen (preventief, prolaps, buikbreuk) wordt een steunbandage niet vergoed.

Bij de meeste verzekeraars geldt dat in het eerste jaar twee steunbandages worden vergoed, daarna krijg je één steunbandage per jaar. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Je moet hiervoor een goed onderbouwde toelichting van je stomaverpleegkundige of arts hebben. Deze aanvraag kan via je medisch speciaalzaak worden ingediend bij de zorgverzekeraar.

Een steunbroek wordt niet standaard gezien als adequaat hulpmiddel bij een parastomale hernia. Wil je voor vergoeding in aanmerking komen? Dan is een verwijzing en een duidelijke onderbouwing van je zorgverlener nodig. Daarin staat waarom een steunbroek voor jou beter is dan een steunband. Met beter wordt bedoeld: een adequaat en doelmatig middel dat past bij jouw functioneringsproblemen.

 

Meld je opmerkingen, ervaringen of vragen over stomamateriaal op ons meldpunt.

Heb je een tip die je met ons wilt delen?
Laat het ons dan weten!